aandoeningen

Aandoeningen

In steeds meer onderzoeken en studies wordt vastgesteld dat cannabinoïden (hierna met de verzamelnaam CBD genoemd) een positieve werking hebben op een scala van aandoeningen en ziekten. Omdat CBD niet officieel geregistreerd staat als medicijn, moet het worden beschouwd als een voedingssupplement. De resultaten zijn echter dusdanig positief en overtuigend, dat de medische effectiviteit van CBD feitelijk niet meer kan worden ontkent. Op deze pagina vindt u meer informatie over CBD.

Hieronder geven we een alfabetisch overzicht van aandoeningen met koppelingen naar studies en onderzoeken waarbij de werking van CBD is onderzocht. Per aandoening geven we een advies welke CBD producten hierbij het beste kunnen worden gebruikt.

De studies zijn voornamelijk uitgevoerd door wetenschappers in de Verenigde Staten en de rapportages zijn dan ook Engelstalig. De meeste studies zijn gepubliceerd door de Amerikaanse overheidsinstellingen NIH (National Institutes of Health), NLM (National Library of Medicine) en NCIB (National Center for Biotechnology Information). Ook op de website van Cannabinoid Medicines is veel informatie beschikbaar.

Belangrijk om te weten

CBD is een voedingssupplement

Hoewel steeds meer mensen baat hebben van CBD, geldt dit niet per definitie voor iedereen. CBD is geen medicijn, maar een voedingssupplement. Het is een natuurproduct en de effecten kunnen daarom per persoon verschillen.

Het endocannabinoïde systeem

De afgelopen jaren is ontdekt dat ons lichaam meerdere eigen cannabis systemen heeft. Een dergelijk systeem noemt men het endocannabinoïde systeem (ECS). Zo’n systeem bestaat uit:

  • Cannabisachtige stoffen (endocannabinoïden) die het lichaam zelf maakt
  • De aangrijpingspunten voor deze stoffen (cannabis receptoren, CB1 en CB2)

Het is aangetoond dat het ECS in de hersenen betrokken is bij fysiologische processen in ons lichaam, waaronder pijn(drempels), hongergevoel, bloeddruk en beweging. Daarnaast komen er steeds sterkere aanwijzingen dat het ECS ook een belangrijke rol speelt bij de aansturing van hersenfuncties, zoals geheugen, aandacht en impulsiviteit.
Daarnaast is een ECS systeem ontdekt dat de gezondheid van onze huid reguleert.

De onderzoeken

Hoewel er inmiddels al vrij veel bekend is over de effecten van CBD, staat het onderzoek feitelijk nog in de kinderschoenen. Veel van de hieronder gelinkte onderzoeken zijn dan ook oriënterend, documentair of pre-klinisch van aard. In een aantal onderzoeken zijn wel al proeven met dieren uitgevoerd en in een beperkt aantal ook met mensen.

Over deze pagina

De informatie op deze pagina is niet bedoeld om te diagnosticeren, behandelen, genezen of ziekte te voorkomen. Wij doen géén medische uitspraken, maar verwijzen uitsluitend naar relevante onderzoeken en studies. Raadpleeg bij ziekte, twijfel of gebruik van geneesmiddelen altijd eerst uw arts.

Heeft u ergens een interessant artikel gelezen over een specifieke aandoening waarbij CBD positieve resultaten heeft opgeleverd? Laat het ons dan hier weten en, indien voldoende relevant, zullen wij het toevoegen aan deze pagina.


Aandoeningen van A tot Z

Acne

Acne is een verzamelnaam van enige, onderling verschillende huidaandoeningen, die alle te herkennen zijn aan het optreden van puistjes.

Onderzoeksresultaten
Gebleken is dat CBD een versterkende werking heeft op het lichaamseigen endocannabinoïde systeem (ECS) van de huid. Het ECS regelt een goede en evenwichtige groei, als ook de immunocompetentie en tolerantie van huidcellen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een degeneratieve aandoening van de hersenen waarbij de patiënt soms in snel tempo dementeert. De aandoening is vernoemd naar Alois Alzheimer, een Duitse psychiater en neuropatholoog.

Onderzoeksresultaten
De onderzoeken toonden aan dat de niet-psychoactieve receptoren een rol spelen bij de ziekte en dat cannabinoïden kunnen ondersteunen bij het vertragen en voorkomen van het neurodegeneratieve proces.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Angststoornis

Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. De emotie ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs levenslang. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd.

Onderzoeksresultaten
Deze resultaten suggereren dat CBD angsten vermindert en dat dit verband houdt met de effecten ervan op de activiteit in limbische en paralimbische hersengebieden.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Artritis

Artritis is een ontsteking van de gewrichten die veroorzaakt kan worden door reumatische aandoeningen, verwondingen of bacteriële infectie. Als er één gewricht is aangedaan dan wordt gesproken over monoartritis, als er 2-4 gewrichten zijn ontstoken dan heeft men het over oligoartritis, en als er meer dan 4 gewrichten ontstoken zijn dan gebruikt men de term polyartritis.

Onderzoeksresultaten
De gegevens tonen aan dat CBD therapeutische potentie biedt voor de verlichting van artritis gerelateerde pijn en ontstekingen zonder aantoonbare bijwerkingen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Astma

Astma is een veelvoorkomende chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen die wordt gekenmerkt door terugkerende symptomen, belemmering van de luchtstroom en bronchospasme. Symptomen zijn onder meer benauwdheid, kortademigheid, hoesten en piepende ademhaling. Een astma-aanval kan optreden bij prikkelende stoffen of stoffen waarvoor de patiënt allergisch is, bij een verkoudheid of na een zware inspanning. De ernst van de klachten kan per patiënt verschillen, variërend van lichte tot levensbedreigende gevallen.

Onderzoeksresultaten
Meerdere studies geven aan dat behandeling met niet-psychoactieve cannabinoïden een goede therapeutische aanvulling kan zijn op de reguliere behandeling van astma.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Autisme

Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.

Onderzoeksresultaten
In diverse onderzoeken komt naar voren dat cannabinoïden een positieve invloed kunnen hebben op de effecten van autisme.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Chronische Pijn

De algemeen gebruikelijke definitie van chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn: chronische rugpijn, chronische hoofdpijn, fantoompijn, oncologische pijn, fibromyalgie en reflexdystrofie.

Onderzoeksresultaten
Ontdekt werd dat personen die cannabis gebruikten een aanzienlijke vermindering in pijn meldden, vergeleken met personen die een placebo gebruikten. Ze ontdekten ook dat er geen serieuze bijwerkingen kleefden aan het gebruik. Samengevat lijkt het erop dat cannabinoïden een effectieve en veilige behandeling zijn voor pijn.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Crohn

De ziekte van Crohn of enteritis regionalis, genoemd naar de Amerikaanse arts Burrill Crohn (1884 – 1983), die haar in 1932 determineerde, is een ontstekingsziekte van het darmkanaal. Deze ziekte manifesteert zich vaak bij de overgang van de dunne naar de dikke darm, maar kan op iedere plaats in het darmkanaal voorkomen.

Onderzoeksresultaten
Cannabis (en dus in potentie ook CBD) blijkt de klachten van de ziekte van Crohn substantieel te verminderen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Darmstoornis

Voorbeelden van darmstoornissen zijn: Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), Inflammatory Bowel Disease (IBD) en constipatie.

Onderzoeksresultaten
Ontdekt werd dat cannabinoïde receptoren een gemeenschappelijk kenmerk hebben binnen de darmen en dat zij mogelijk een rol spelen in het verminderen van darmstoornissen en ontstekingen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Depressie

Depressie is een benaming voor een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term depressief gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. Een klinische depressie beschrijft een combinatie van symptomen en is geen oorzaak of verklaring voor verlies van levenslust of zware neerslachtigheid.

Onderzoeksresultaten
De algemene conclusie is dat CBD anti-depressieve effecten heeft en daardoor een veelbelovende stof is voor de bestrijding van depressiviteit.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Diabetes

Diabetes mellitus is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden. De term suikerziekte (en in de volksmond suiker) wordt ook wel gebruikt, maar wordt door sommigen afgeraden omdat deze verkeerde associaties zou oproepen, zoals dat diabetes zou ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes heeft.

Onderzoeksresultaten
Gebleken is bij type 1 vatbare muizen door gebruik van CBD het voorkomen van diabetes zakte van een basislijn van 86% in een onbehandelde groep tot 30% in een groep muizen die behandeld waren met CBD. Ook is vastgesteld dat CBD ontstekingen, neurotoxiciteit en bloed-retina afbraak bij diabetische dieren verminderde.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Eczeem

Eczeem is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende huidaandoeningen die maar zeer ten dele wat met elkaar te maken hebben, en van vele vormen ervan is de oorzaak nog maar slecht bekend. De meeste, maar niet alle, eczemen jeuken, maar lang niet alle jeukende aandoeningen zijn eczeem. Andere veelvoorkomende symptomen zijn: roodheid, schilfering. Vaak ook bultjes, soms blaasjes. Juist het tegelijk voorkomen van meerdere symptomen past bij eczeem.

Onderzoeksresultaat
Gebleken is dat CBD een versterkende werking heeft op het lichaamseigen endocannabinoïde systeem (ECS) van de huid. Het ECS regelt een goede en evenwichtige groei, als ook de immunocompetentie en tolerantie van huidcellen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Epilepsie

Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening waarbij bepaalde herhaaldelijke insulten plaatsvinden ten gevolge van chronische afwijkingen in de hersenstructuur, welke leiden tot abnormale en/of gesynchroniseerde activiteit van neuronen.

Onderzoeksresultaten
Ontdekt werd dat de toepassing van de cannabinoïde CBDV effectief was bij het voorkomen van stuiptrekkingen en ook geen bijwerkingen had op normaal functioneren. Daarnaast zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat cannabinoïden mogelijk heilzaam zijn bij personen die lijden aan neurologische stoornissen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Hart- en Vaatziekten

Hartziekten is de verzamelnaam voor aandoeningen die het hart aangaan, zoals hartinfarcten, beroertes, ischemische aanvallen (TIA).

Onderzoeksresultaten
CBD blijkt een positieve invloed op hartritmestoornissen te hebben en tevens het cardiovasculaire systeem te versterken.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Huntington

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uit zich onder andere in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen.

Onderzoeksresultaten
In diverse onderzoeken wordt CBD genoemd als een (mogelijk) waardevolle stof die een positief effect heeft op de vertraging van de degeneratie van de hersenen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Kanker

Kanker is een aandoening die gekenmerkt wordt door cellen die zich onbeheerst vermenigvuldigen en dit blijven doen. De woekerende cellen breiden zich uit in omliggend weefsel en richten hier schade aan (invasieve groei of infiltratie) en ze verspreiden zich ook naar ver weg gelegen plaatsen in het lichaam (metastasering ofwel uitzaaiing).

Onderzoeksresultaten
In meerdere onderzoeken is aangetoond dat CBD de vitaliteit van tumorcellen bij verschillende soorten kanker aanzienlijk liet dalen en in bepaalde gevallen de cellen zelfs vernietigde. Ook werd ontdekt dat CBD de tumormassa substantieel verminderde.
Opmerking: voor de behandeling van kanker wordt vaak een combinatie van THC olie en CBD olie geadviseerd in een verhouding van 1:3. THC olie is in Nederland echter verboden en dus niet vrij verkrijgbaar. Wij verkopen geen THC olie.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Leverziekten

Leverziekten – ziekten van de lever – worden grofweg ingedeeld in 2 groepen: hepatocellulaire aandoeningen en cholestatische aandoeningen. In veel gevallen is er echter een combinatie van beide aanwezig.

Onderzoeksresultaten
Volgens de onderzoeken is CBD een veelbelovende stof om vetophoping tegen te gaan bij patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis en om patiënten met cirrose te behandelen, aangezien CBD de progressie van fibrose kan vertragen en de cardiovasculaire veranderingen geassocieerd met het gevorderde stadium van de ziekte lijkt te verminderen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Migraine

Migraine is een neurovasculaire aandoening waarbij aanvallen ontstaan door neurale prikkelingen die na een plotse tijdelijke vernauwing, een verwijding van de bloedvaten tot gevolg heeft. Dat gaat vaak gepaard met een kloppende hoofdpijn.

Onderzoeksresultaten
Migraine vertoont klinische, biochemische en pathofysiologische patronen die naar een onderliggende klinische endocannabinoïde deficiëntie verwijzen, hetgeen suggereert dat deze kunnen worden behandeld met cannabinoïde geneesmiddelen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Misselijkheid

Misselijkheid is een onpasselijkheid in de maag die meestal gepaard gaat met (een neiging tot) braken. Misselijkheid kan door een grote verscheidenheid aan gebeurtenissen ontstaan, zoals: overeten, overmatig alcoholgebruik, stress, zwangerschap, wagenziekte, maar ook door bijvoorbeeld het zien of ruiken van iets dat persoonlijk wordt opgevat als wanstaltig. Misselijkheid kan ook voortkomen uit een ziekte en ook medicijnen kunnen misselijkheid en braken uitlokken. Een voorbeeld is chemotherapie, maar ook ergotamine en antidepressiva veroorzaken vaak misselijkheid.

Onderzoeksresultaten
Gebleken is dat CBD anti-misselijkheid en anti-braak effecten heeft door het activeren van specifieke autoreceptoren in de hersenstam.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Multiple Sclerose

Multiple sclerose, meestal afgekort tot MS, is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en waarschijnlijk een auto-immuunaandoening. De ziekte wordt getypeerd door de aantasting van de myelineschede van de zenuwvezels in een willekeurig aandoend patroon door afweercellen van het immuunsysteem.

Onderzoeksresultaten
Ontdekt werd dat de cannabinoïden de hoeveelheid en intensiteit van de spastische en ataxie symptomen verminderden.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Neuropatische Pijn

Neuropathische of zenuwpijn wordt veroorzaakt door een zenuw, die beschadigd of anderszins geïrriteerd is, en uit zich meestal als (heftige) pijnscheuten in een gedeelte van het gezicht, arm of been, of een deel van het taille- of gordelgebied.

Onderzoeksresultaten
Cannabinoïden blijken een effectieve werking te hebben bij de behandeling van neuropatische pijn.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Obesitas

Obesitas (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie, dikheid, en adipositas) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid.

Onderzoeksresultaten
CBD lijkt een gunstige invloed te hebben op de kwantitatieve voedselinname, zonder het voedingspatroon te doorbreken.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Ontsteking

Ontsteking (inflammatie) is een reactie van het lichaam op beschadiging van weefsel of op prikkels van buiten. Dit kan door een microbiologische prikkel (bacteriën, virussen, schimmels), chemisch (irriterende stoffen enz.), fysisch (hitte, ioniserende straling, UV-straling etc.), een insectenbeet, maar ook het gevolg zijn van een auto-immuunreactie van het lichaam zoals onder meer bij reuma kan voorkomen. Een ontsteking heeft als doel het verwijderen van een schadelijke stof en het herstellen van de schade.

Onderzoeksresultaten
In diverse onderzoeken is aangetoond dat CBD een effectief remmende werking op ontstekingen heeft.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Osteoporose

Osteoporose is het gevolg van afgenomen bot-massa en verstoring van de bot-matrix, hierdoor is de botdichtheid verlaagd. Dit leidt tot een afname van de sterkte van de botten en een verhoogd risico op botbreuken, van met name de wervelkolom, heup, pols, bovenarm en bekken.

Onderzoeksresultaten
Gebleken is dat CBD botbreuken sneller helpt herstellen als ook de afname van botmassa tegengaat en helpt herstellen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Overspannenheid

Overspannenheid is een gemoedstoestand die ontstaat als iemand te lang gespannen is geweest en niet meer voldoende tot rust kan komen. De oorzaken zijn van uiteenlopende aard. Zo kan iemand overspannen worden als op korte termijn te veel emoties verwerkt moeten worden, maar ook als de werkdruk te groot is, er te veel stress is of als iemand zich niet voldoende kan ontspannen. Het is altijd van belang om voldoende rust te nemen.

Onderzoeksresultaten
Zie onder Stress


Parkinson

De ziekte van Parkinson, vernoemd naar de Engelse arts James Parkinson (1755-1824), is een hersenziekte waarbij zenuwcellen, vooral, maar niet uitsluitend de zenuwcellen van de substantia nigra (“zwarte stof”), langzaam afsterven (degenereren).

Onderzoeksresultaten
CBD lijkt de kwaliteit van leven van Parkinson patiënten te verbeteren en tevens bescherming te bieden tegen de progressieve degeneratie van de zwarte stof.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Psoriasis

Psoriasis (psoriasis vulgaris) is een chronische auto-immuunziekte, gekenmerkt door een versnelde deling en verminderde rijping van hoorncellen in de opperhuid. Omdat de cellen niet normaal uitrijpen is ook het afschilferen verstoord, waardoor lokaal sterke afschilfering van huidschubben op de aangedane plaatsen plaatsvindt. Hoewel psoriasis vooral tot uiting komt in de huid, is het niet primair een huidprobleem, maar een ontregeling van het immuunsysteem.

Onderzoeksresultaten
Gebleken is dat CBD een versterkende werking heeft op het lichaamseigen endocannabinoïde systeem (ECS) van de huid. Het ECS regelt een goede en evenwichtige groei, als ook de immunocompetentie en tolerantie van huidcellen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Reuma

Reuma is de verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het lichaam een afweerreactie (immuunreactie) geeft tegen normaal, eigen lichaamsweefsel, resulterend in ontstekingen.
Verreweg de belangrijkste vorm van reuma is reumatoïde artritis: daarbij richt de immuunreactie zich tegen de gewrichten en/of de omliggende peesscheden en slijmbeurzen, die dus ontstoken raken.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Schizofrenie

Schizofrenie is een enigszins verouderde term voor een psychische aandoening binnen het schizoïde spectrum. De aandoening kan gepaard gaan met hallucinaties, paranoia, wanen en denkstoornissen. Er is soms ook sprake van problemen in het functioneren op emotioneel en sociaal vlak.

Onderzoeksresultaten
Gebleken is dat cannabinoïden een veilig en goed verdragen alternatieve behandeling van schizofrenie kan worden.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Slaapstoornis

Een slaapstoornis is een stoornis in het slaappatroon. Sommige slaapstoornissen kunnen interfereren met geestelijke en emotionele functies, wegens hun interferentie met de remslaap of met de non-remslaap. Onderscheid wordt gemaakt tussen agrypnie (het niet kunnen slapen), hypogrypnie (het te weinig slapen), en hypergrypnie (het te veel slapen).

Onderzoeksresultaten
CBD lijkt het ECS dusdanig te beïnvloeden dat een normaal slaappatroon wordt gestimuleerd.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Stemmingsstoornis

Stemmingsstoornis is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van de patiënt ziekelijk is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert. De stemming van de patiënt kan depressief zijn, waarbij de gemoedsstemming bedrukt is, manisch, waarbij de stemming als pathologisch uitgelaten of ongeremd gezien kan worden, of hypomaan, bij een milde vorm van manie.

Onderzoeksresultaten
De resultaten van de behandeling met CBD zijn veelbelovend en deze tonen de noodzaak voor verder systematisch onderzoek.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Stress

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam van mensen optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald patroon van fysiologische reacties.

Onderzoeksresultaten
De resultaten suggereren dat cannabinoïde receptor activatie door middel van CBD een nieuwe benadering kan zijn voor de behandeling verschillende stressgerelateerde neuropsychiatrische aandoeningen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.


Verslaving

Verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof niet, of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen naar de gewoonte. Als het lichaam deze stof of gewoonte dan moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon.

Onderzoeksresultaten
CBD heeft verschillende therapeutische eigenschappen die direct bruikbaar kunnen zijn bij de behandeling van verslavingsstoornissen.

Voor deze aandoening adviseren we de volgende CBD producten.