CBD studies: de stand van zaken

Er worden al jaren CBD studies uitgevoerd en zowel het aantal en als de omvang neemt (gelukkig) alleen maar toe. In dit artikel behandelen we enkele belangrijke studies die zijn gestart.

Parkinson

Met een baanbrekende nieuwe klinische proef wordt de werkzaamheid van cannabisolie als een mogelijke behandeling voor Parkinson onderzocht.

Onder leiding van de organisatie Parkinson’s UK, die £1,2 miljoen in het project heeft geïnvesteerd, en de universiteit King’s College London, is het grootschalige onderzoek gestart in 2020 en zal het plaatsvinden over een periode van drie en een half jaar. Onderzoekers geloven dat het essentieel bewijs kan leveren dat CBD Parkinson-gerelateerde psychoses en hallucinaties kan verminderen.

Zenuwpijn

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet onderzoek naar het effect van medicinale cannabis op patiënten met chronische zenuwpijn. De opdracht hiertoe is verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat hiervoor 1,9 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. De studie zal 3 tot 4 jaar duren.

“Veel klinisch onderzoek naar cannabis wordt uitgevoerd met de hele plant, waar allerlei actieve stoffen in zitten”, vertelt neuroloog Geert Jan Groeneveld. “In deze studie gaan we heel gecontroleerd uitzoeken of twee bestanddelen van cannabis, tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD), patiënten met chronische zenuwpijn kunnen helpen. Dat is nog nooit uitgevoerd, een unieke studie dus.”
Momenteel worden patiënten met zenuwpijn vaak behandeld met antidepressiva of zelfs opiaten, maar bij een groot deel van de patiënten blijken deze middelen niet of onvoldoende te werken.

Het onderzoek is gestart in 2021. In het eerste deel van de studie worden gezonde personen behandeld met een THC-CBD-combinatie of met een placebo. De resultaten hiervan worden gebruikt voor een volgende studie, waarin 200 patiënten met zenuwpijn 5 weken worden behandeld met de THC-CBD-combinatie en 5 weken met een placebo.

Epilepsie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een subsidie van 1,4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis bij kinderen met therapieresistente epilepsie. De vraag die beantwoord moet worden is of medicinale cannabis de frequentie en/of de ernst van epileptische aanvallen bij kinderen vermindert. Onderzoekers die in aanmerking willen komen voor de subsidie hadden tot 28 september 2021 de tijd om hun aanvraag in te dienen. Voor het onderzoek wordt medicinale cannabis van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) gebruikt.

Depressie en angst

Afgelopen september zijn de resultaten van een 4 jaar durend onderzoek gepubliceerd naar de effecten van CBD op depressie en angst.

Eén van de opvallendste bevindingen was dat CBD al in kleine hoeveelheden effectief is. De algemene verwachting was altijd dat hiervoor een tot 10 keer grotere hoeveelheid voor benodigd was. Dit blijkt dus een misvatting.

Aan het onderzoek, dat uit 2 delen bestond, namen meer dan 500 personen deel. In het eerste deel vulden deelnemers iedere 3 maanden een online enquête in met vragen over angst, nervositeit en depressieve symptomen, het gebruik van cannabis producten, slaap, levenskwaliteit en chronische pijn.

In het tweede deel van het onderzoek is een aantal deelnemers gestart met het innemen van cannabis. Dit resulteerde in ‘significant afgenomen gevoelens van angst en depressiviteit’. Verder rapporteerden de cannabis gebruikers ‘betere slaap, levenskwaliteit en gemiddeld minder pijn’. Deze effecten werden niet vastgesteld bij de controlegroep die geen cannabis gebruikte.

De onderzoekers gaven wel aan dat aanvullende placebo-gecontroleerde studies noodzakelijk zijn om de resultaten opnieuw te repliceren, en om ‘de route te bepalen van toediening, dosering en productformules om klinische resultaten te optimaliseren’.