CBD door hoogste EU rechter legaal verklaard

De hoogste rechtbank van de Europese Unie oordeelde vandaag dat cannabidiol (CBD) geen verdovend middel is.

De uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is een tegenslag voor EU-landen die hard optreden tegen CBD-producten, met het argument dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Het ging om een ​​Franse zaak tegen een Tsjechisch bedrijf dat CBD verkocht dat uit de hele cannabisplant was geëxtraheerd voor gebruik in elektronische sigarettenpatronen. Frankrijk staat alleen extractie toe uit cannabiszaden en vezels – niet de hele plant.

De rechtbank oordeelde dat de wet die aanleiding was voor deze juridische actie tegen de Tsjechische producenten een onnodige beperking van het vrije verkeer van goederen was, omdat de stof geen bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid.

“Een besluit om het op de markt brengen van CBD te verbieden, wat inderdaad de meest beperkende belemmering vormt voor de handel in producten die legaal zijn vervaardigd en op de markt gebracht in andere [EU] lidstaten, kan alleen worden genomen als dat risico voldoende bewezen lijkt”, schreef de rechtbank.

Ten eerste heeft de rechtbank EU-regelgeving over hennep – cannabis met minder dan 0,2 procent van de psychoactieve cannabinoïde tetrahydrocannabinol (THC) – in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (CAP) van het blok terzijde geschoven, omdat CBD “niet als een landbouwproduct kan worden beschouwd.”

Ten tweede schreef de rechtbank dat hoewel landen het vrije verkeer van goederen van een verboden stof zoals verdovende middelen kunnen verbieden, dit verbod niet van toepassing is op CBD – omdat de stof geen verdovend middel is.

Het merkte bijvoorbeeld op dat twee belangrijke VN-conventies die verschillende verdovende middelen classificeren, niet specifiek CBD noemen, hoewel ze wel ‘cannabisextracten’ vermelden.

Het verbieden van de verkoop van CBD-producten omdat ze een cannabisextract zijn, druist in tegen de ‘algemene geest’ van de VN-conventies, die tot doel hebben de gezondheid van mensen te beschermen. CBD lijkt, in tegenstelling tot de psychoactieve THC, “geen enkel psychotroop effect of enig schadelijk effect op de menselijke gezondheid te hebben”, schreef de rechtbank.

De rechtbank gaf toe dat een land het vrije verkeer van goederen kan belemmeren op basis van “algemeen belang … op voorwaarde dat die wetgeving passend is … en niet verder gaat dan nodig”. Maar dergelijke beperkingen zijn in dit geval niet gerechtvaardigd, zei hij. Als voorbeeld noemde het hoe Frankrijk synthetische CBD niet heeft verboden, die dezelfde eigenschappen heeft, maar gewoon niet wordt geproduceerd met de hele cannabisplant.

De rechtbank concludeerde dat Frankrijk niet verplicht is te bewijzen dat CBD gevaarlijk is zoals verdovende middelen, maar de rechtbank van het land moet naar wetenschappelijke gegevens kijken om er zeker van te zijn dat het echte risico voor de volksgezondheid niet gebaseerd is op puur hypothetische overwegingen.

Voorstanders van cannabis hopen dat de uitspraak de basis kan leggen voor een legale CBD-markt. Momenteel worden veel CBD-producten in de EU verkocht in een legale grijze zone waardoor cannabis voor landbouwdoeleinden kan worden verkocht.

Béchir Saket, vice-president van de Franse belangenbehartigingsgroep voor cannabis L630, zei dat de uitspraak een “klap in het gezicht” was voor Frankrijk en een verbod op CBD in Europa. Vooral Frankrijk heeft gevochten tegen CBD-producten door winkels te sluiten en mensen die ze verkopen te vervolgen.

“Veel winkels waren gesloten”, zei Saket in een e-mail. “Veel managers en soms hun families werden door de politie in hechtenis genomen of hun huizen doorzocht. Maar vandaag heeft het Hof van Justitie in ons voordeel beslist. Het is een Europees besluit dat de CBD-markt veiligstelt.”

Bron: dit is een vertaling van een artikel van politico.eu